1% till Kulturen – Helen Rundgren

Helen Rundgren, Ordförande i Författarcentrum Öst

“Att läsa och skriva får en annan mening när du som ung får möta författare i projekt som Läsning pågår. Projektet ger stöd till skolor som inte själva har en budget för författarbesök i den omfattning man skulle önska. Lite mer pengar,ännu fler skolor och många fler barn som blir inspirerade.”