1% till Kulturen – Gunnar Idenstam

Gunnar Idenstam, konsertorganist, kompositör och folkmusiker

“Först skulle jag vilja ersätta ordet kultur med ordet konst eftersom kultur ofta blandas ihop med sedvänjor, inte minst i politiska sammanhang. Vad är då konstens uppgift och varför ska vi satsa pengar på den? Jag tror att eftersom Sverige förskonades från de båda världskrigen så har vi inte lidit tillräckligt för att inse betydelsen av konst. I våra grannländer är situationen annorlunda. När befolkningen lider förenar konsten människorna. Konsten hjälper oss att känna våra känslor och identifierar vad det innebär att vara människa. Det som inte kan förklaras med ord. Den där känslan av att det är mer som förenar oss än som skiljer oss åt, och den värmande känslan av att inte vara ensam. Konsten öppnar vårt hjärta till det gudomliga inre rum där själen bor och när vi befinner oss där blir vi dem vi är ämnade att vara. Om vi alla som bor på jorden skulle ha dörren till detta rum öppen, så skulle vi inte ha några krig.”

Foto: Elias Gammelgård