1% till Kulturen – Frida Wikström

Frida Wikström, kommunikatör Smart Kooperativ

“En ökad kulturbudget skulle innebära att fler frilansande kulturarbetare, konstnärer och kreatörer kan ha kollektivavtalsliknande avtal med t.ex pension och rimliga ersättningsnivåer för sitt arbete. Detta är långt ifrån verkligheten för många som är verksamma inom kultursektorn idag.”