1% till Kulturen – Filip Rapp

Filip Rapp, kommunikatör, musiker, Rapp Fastigheter AB och The Gloria Story AB

“Kultur är allt det som, medvetet och omedvetet, hjälper oss människor att förstå och tolka vår samtid. I en splittrad tid präglad av snäva politiska agendor är det viktigare än någonsin att slå vakt om- och värdesätta kulturens roll som identitestbärare och gestaltande uttrycksform. Att kulturbudgeten bör uppgå till 1% av statsbudgeten är inte bara eftersträvansvärt, utan ett måste. En levande kultursektor är ryggraden i varje modern nation.”