1% till Kulturen – Eli Frankel

Eli Frankel, skådespelare, regissör, kompositör och arbetar med Kulturrådet för att överblicka och stärka det fria scenkonstlivet

“Låt oss för ett ögonblick använda oss av begreppen mätbarhet och kultur i samma mening. Jag vill verkligen understryka vikten av att våga mäta effekten av kultursatsningar i en stad, en region och ett land. I mitt arbete med Kulturrådet så ser jag hur rik den fria scenkonsten i Sverige är. Men jag ser också hur många som går på knäna och sliter för nästan ingen lön samtidigt som de levererar scenkonst med internationellt hög klass för tusentals barn och unga ute i landet och i hela världen varje år. Jag ser skillnaderna och klyftorna mellan de kommuner där människor sällan möter kultur och de kommuner som har ett stort och rikt kulturliv. Jag ser kommuner där människor från tidig ålder fått möta kulturella uttryck både som publik och som utövare och hur det ökat sannolikheten att de ser en framtid på just den platsen.

Jag är född och uppväxt i Karlshamn i västra Blekinge. Sedan 1980-talet så har en stor del av stadens invånare, politiker, tjänstemän, föreningar, volontärer, föräldrar, ungdomar och barn varit medskapare till det rika kulturliv som Karlshamn under många år byggt upp. En kultur som inte kunnat överleva så starkt utan alla dessa parametrar. Under hela min uppväxt fick jag tillsammans med andra barn och ungdomar via teatern och musiken lära mig att det var ok att vara både bäst och sämst. Det var ok att vara både pinsam och fantastisk om vartannat. När jag föll så väntade gruppen in mig och lät mig prova för att sedan falla igen. Och igen.

Det bor ca trettiotusen invånare i Karlshamn. I sommar spelas minst tre olika teaterproduktioner, flera konst/performance och musikfestivaler, pedagogisk verksamhet och mycket mycket mer. Allt detta involverar en stor del av Karlshamns befolkning under hela året oavsett professionellt eller ideellt arbete. År efter år återvänder konstnärer, arrangörer och kreatörer till kommunen för att det finns plattformar och forum som erbjuder en arena att uttrycka sig på.

Det kan vara svårt för kulturutövare, publik eller beslutsfattare att på kort sikt kunna mäta kulturens effekter oavsett om det är ekonomiska eller sociala. Men nu ca 30 år senare så är vi hundratals låtskrivare, skådespelare, författare, bildkonstnärer, musiker, skulptörer, klubbarrangörer, regissörer och scenografer som är verksamma både inom kommunen och ute i hela världen.

Bjud in mig så tar jag med forskning och statistik som visar att när barn och unga i sin kommun får utöva och se kultur ökar sannolikheten att de i framtiden vill ge andra samma möjligheter. Jag vill berätta varför minst 1 % bör gå till kulturen. Ett samhälle som på riktgt vågar satsa på kulturen både på kort och på lång sikt får invånare som ser sig som medskapare och förändrare av sitt och andras liv. Ni får ett samhälle fullt av liv, empati, nyfikenhet, tillväxt och kreativitet.”

Foto: Patrik Lundin