1% till Kulturen – Daniel Sachs

Daniel Sachs, VD Proventus AB

“Den fria kulturen är det öppna samhällets grundvatten, den kreativa näringens grundforskning och humanismens grund – utan den är vi inte människor.”