1% till Kulturen – Dag Franzén

Dag Franzén, direktör GotlandsMusiken

“I stormvindarna inför EU-valet kring frågor om miljön, ekonomin, invandringen och tröttande partipolitisk positionering existerar kulturen i stormens öga: här inryms människans förhoppningar och farhågor, kärlek, glädje och sorg.

Är det verkligen nationalstaten och dess geografiska gränser som binder oss samman som individer, som folk? Eller ett Europa inom EUs murar? Snarare är det vår kultur som utgör bindemedlet, som skapar gemensam värdegrund, som roar och oroar, genom historien och i vår nutid. Där en god kulturell grund gör individen än mer nyfiken att möta andras kulturer.

En procent till kulturen uttrycker en vision om en klok nationell investering, som vid sidan av individuellt själsligt välbefinnande bortom våra annars så materialistiska liv även föder nyfikenhet, insikter, gemenskap, kreativitet och innovation inom områden långt bortom den egentliga kultursfären.”

Foto: Anna Ericsson