1% till Kulturen – Cristina Jardim Ribeiro

Cristina Jardim Ribeiro, Verksamhetschef på Bergmancenter

“Idag är det främst de stora kulturaktörerna – huvudstadens nationalscener och museer, de större och medelstora städernas teatrar och konsthallar – som får ett stadigt, tillräckligt verksamhetsbidrag. Det i områden där kulturen redan har en starkt ställning och en publik som vill och kan betala för sig. Med en rejält höjd kulturbudget skulle den trygghet och möjlighet att bygga en stabil och kvalitativ kulturverksamhet som ett verksamhetsbidrag innebär kunna komma fler, mindre aktörer till del. Aktörer över hela landet. Det skulle göra att en publik som i vanliga fall mest nås av turnéer och kulturprojekt, skulle kunna ta del av kultur som har tillåtits forma sig själv under en längre tid. Teatergrupper som har haft råd att misslyckas och bygga upp en metod, muséer som har kunnat hålla fast vid kompetens och skaparverkstäder som fått ta fram sina egna arbetssätt under en lång tid. Vi skulle kanske äntligt komma bort från en kultursektor som är helt beroende av projektpengar och på så sätt låta projektpengarna gå till just projekt och inte fungera som förtäckta verksamhetsbidrag.“

Foto: Magdalena Björnsdotter