1% till Kulturen – Clara Åhlvik

Clara Åhlvik, Kulturstrateg

“Vi ska satsa på kulturen för att den tillhandahåller arenor där vi får tycka olika, där världen framstår som komplex och där många sanningar ryms samtidigt. Kultur skapar mening i tillvaron och ger oss tid att tänka, fundera, vrida och vända och bilda oss en uppfattning. Kulturen är att likna vid en fristad, ett andrum, en poetisk betraktelse och ett ständigt pågående samtal. För mig är det en gåta att politiker runt om i landet väljer att skära ner på just kulturen. För allvarligt talat – kultur har väl aldrig varit viktigare än nu?”

Foto: Anna Gerdén, Tekniska museet