1% till Kulturen – Claes Borgström

Claes Borgström, advokat, delägare September Advokatbyrå

“Människan är den enda art på jorden som kan beskriva livet i bilder, i texter, i musik eller
andra kulturella uttrycksformer. Det har hon gjort sedan urminnes tid. I de kulturella
uttrycksformerna ryms inte endast beskrivningar av dagsläget på jorden utan också historiska
återblickar, analyser av vad som orsakat den för tillfället rådande situationen och visioner om
förändring och utveckling av människans villkor.

Kulturen är genom sin obegränsade potential att skildra alla livets områden – realistiskt och
orealistiskt, intellektuellt och känslofyllt – det mest betydelsefulla och värdefulla människan
skapat och skapar.

Den som skapar kultur har en stark känsla av att delta i livet, mottagaren för det kulturella
budskapet träffas av en sällsam existentiell upplevelse. Genom sin kraft har kulturen alltid
påverkat människans livsvillkor, inte sällan bevarande, ibland till det sämre. Men framför allt
bidrar kulturen till att skapa förutsättningar för bättre livsvillkor för alla människor.

Därför ska vi satsa på kulturen.”