1% till Kulturen – Challa Gustavsson

Challa Gustavsson, tf teaterchef Dansens Hus

“Vi på Dansens Hus vill se vettiga förutsättningar för danskonstnärer, fria scener på fler ställen i landet och som ett resultat av det – en ännu mer varierad publik. Den samtida dansen är en konstform vars infrastruktur behöver stärkas på alla håll, inte minst för att garantera bredd och konstnärlig kvalitet inom området. Idag angrips och annekteras kulturbegreppet och dess innebörd från olika håll. Det är därför viktigare än någonsin att visa en mångfald av koreografiska uttryck, kroppar med olikartade funktionaliteter och förutsättningar. Och att erbjuda kulturskaparna resurser.

Hur kommer vi då framåt i arbetet med att låta fler människor möta den samtida dansen och förälska sig i den? Jo, genom mod, kreativitet, kunskap och envishet – och inte minst – finansiella resurser.

Att höja kulturbudgeten till 1% – och säkra nivån långsiktigt – är en förutsättning om man vill skapa ett samhälle där konsten har ett egenvärde, att den får finnas för sin egen skull. Det är också en förutsättning för att vi alla i framtiden ska kunna möta oss själva i konsten och samtidigt kunna se konturerna av våra medmänniskor.”

Foto: Andreas Nilsson