1% till Kulturen – Casia Bromberg

Casia Bromberg, Brombergs Bokförlag

“Kultur är liv. En smältdeg av erfarenheter, känslouttryck och tankar som förmedlas från en till en annan på språk baserade på ord, eller på helt andra byggstenar. På så vis fungerar kulturen som en kraftfull och lustfylld brygga mellan människor som är nya för varandra. Eller ny inför mig själv: Kultur är också dit jag går när jag behöver bli påmind om vem jag är och vad jag tycker om.

Som bokförläggare är jag med om att se hur en bok blir till och får följa berättelsen ut till sina läsare, sammanhang, scener och samtal. Jag ser hur den berör med sin kraft och hittar fram till en läsare som själv får lust att skriva och sätta ord på sina erfarenheter. Kan du, så kan väl jag!

Kulturen är en verktygslåda full av magi med båda fötterna på jorden. För genom den gestaltas samtiden och verkligheten, samtidigt som fantasin och kreativiteten får vara med. Kulturen måste få vara rolig, arg, knepig, töntig, lekfull och på fullaste allvar. Kultur räddar liv. Den påminner oss om att vi inte är ensamma, hjälper oss att kommunicera, lyfta blicken och hitta nya sätt att vara, och göra saker på. Kultur för mig är allt från språkcafé till lär-dig-knyppla till techno till improvisationsteater, läsa roman, gå på opera och sjunga i kör. Därför måste den få se ut på alla sätt och finnas tillgänglig för alla.”