1% till Kulturen – Björn Ahlsén

Björn Ahlsén, Kulturstrateg Region Gotland

“1,6% promille gör stor skillnad.

Den här kampanjen vill att staten ska öka på sin kulturbudget från 0,84% till 1,0 %. Men hur mycket skillnad kan futtiga 1,6 promille göra, frågar sig kanske någon?

Statens utgiftsbudget omfattar totalt ca 990 miljarder kr. Av dessa destineras ca 8,3 mdr till konstnärliga och kulturella ändamål (siffror från 2018). En höjning till 1% skulle innebära en ökning från 8,3 till 9,9 mdr, alltså ytterligare 1,6 mdr. Utskrivet med nollor är det 1 600 000 000 kr. Alltså en jäkla massa pengar! Det är faktiskt mer än vad Kulturrådet idag delar ut till hela landet genom KSM – Kultursamverkansmodellen (1,4 mdr innevarande år).

Länge har vi regioner klagat på att staten inte har skjutit till några nya medel till KSM. Det är i princip bara i landets regioner och kommuner som anslagen till KSM har ökat. Men med 1% av statens budget till kultur skulle man i ett slag kunna ändra på det och fördubbla anslaget. Och det är precis vad som skulle behövas för att få fart på kulturmotorerna ute i landet. För det är ute i landet pengarna behövs. Statens kulturstöd destineras idag till 44% till Stockholmsregionen, där ”endast” 23% av befolkningen bor. Här måste det till lite mer rättvisa; statens stöd måste till betydligt större del nå ut i hela landet. Och en ökning av statens kulturbudget till 1% skulle möjliggöra det, utan att våra nationalscener och huvudstadens innevånare blir lidande.

För den lilla ön ute i Östersjön som kallas Gotland skulle det, för våra 59.000 medborgare och alla våra månghundratals besökare, innebära +24 milj kr. Och väldigt konkret skulle det bl.a. kunna innebära

· att vi skulle kunna ge våra stolta länsinstitutioner bättre möjligheter till utveckling och nysatsningar utan att behöva sitta och vänta besked på kortsiktiga projektansökningar och äskanden,

· att vi skulle kunna ge t ex Bergmancenter, Bungemuseet, Körsbärsgården och Medeltidsveckan och andra professionella kulturaktörer bättre stöd för höjd kvalitet och en långsiktig ekonomisk hållbarhet,

· att vi kunde börja utverka former för att stötta alla de fria professionella frilansande kulturskapare vi har på ön,

· att en pågående satsning på ett kluster för Kulturella och Kreativa Näringar skulle kunna få en kraftig skjuts framåt.

· Att vi skulle kunna frigöra medel för att stärka den ideella kultursektorn, som idag inte har lika generösa villkor som den institutionaliserade,

· att kanske t o m skulle kunna hitta former för att finansiera ett anständigt konserthus, en fast scen för dans och ungdomskultur och en modern och välbemannad konsthall i Visby.”

Foto: Sören Mård