1% till Kulturen – Åsa Edgren

Åsa Edgren, VD och grundare av Loco World

“Kultur som konstbegrepp är en filosofisk övning, ämnad att odla vår inre sinnevärld, vår uttrycksförmåga, vårt tankeliv, förädla vårt jag, vårt vi, vår upplevelseförmåga och vår förmåga att formulera och uttrycka tankar och frågeställningar på ett rikt sätt. Det första som fyller människan med liv är hungern att uttrycka sig och få uppleva skönhet, starka känslor och förnimmelser och det är det sista som lämnar oss.

Vi lever i en förvirrad tid, med många förvirrade människor där den klara tanken behöver stöd av litteratur, bildkonst, dramatik, scenkonst, danskonst, musik i alla dess former, för att vi skall kunna fatta kloka beslut för kommande generationer. Kvaliteten i konsten bör värnas. Det är skillnad på konst och konst. I en tid av förvirring är det viktigare än någonsin att vi inte tullar på kvaliteten. Då fungerar inte lösningar där mammon tillåts styra den konstnärliga utvecklingen, utan styrsel från upplysta medborgare.

Därför skall vi satsa på kulturen ur vår gemensamma skattkista.”