1% till Kulturen – Anusha C Andersson

Anusha C Andersson, Verksamhetsledare Historieberättarna

“I mitt arbete möter jag barn och unga som utifrån sina egen nyfikenhet utforskar kulturens intryck och uttryck. Unga som deltar i alla kostnadsfria aktiviteter de kommer i kontakt med. Unga som testar och experimenterar. Unga som utgår ifrån sitt kulturintresse när de söker utbildningar och jobb. Jag tänker på den unga personen som nyligen flytt till Sverige och som hade svårt att sitta still, men som kunde berätta genom rörelse. Under en promenad kom berättelsen om saknaden efter en mammas slutna ögonlock.

Den fria och obundna kulturen fungerar som mötesplats och språngbräda ut och in i samhället. Kultur ökar allmänbildningen, språklig förståelse, perspektiv samt förståelsen inför sig själv och varandra. Jag vill att kulturverksamhet ska vara en allmän tillgång och inte bli till ett privilegium som enbart kommer vissa till del. Jag vill att de som ofrivilligt står utanför kulturens sfär ska få möjlighet att delta, det skulle inte bara gagna dem utan kultursektorn i stort.

Diskussion är viktigt och en förutsättning för förändring men parallellt måste också ett praktiskt och handfast arbete ske för en mer inkluderande kultursektor. Låt förändringsarbetet bli märkbart när budget sätts. Skriv in tydliga mål i verksamhetsplanen som genomsyrar verksamheten. Rekrytera in den kunskap och erfarenhet som behövs. Det går.

Låt oss öka möjligheten för alla människor att forma sina liv, det gynnar individen såväl som samhället i stort. Öka kulturbudgeten till 1 %.”

Foto: Nina Varumo