1% till Kulturen – Annika Wassén

Annika Wassén, regional scenkonstkonsulent på Gotland

“Till och med forntidsmänniskan visste att vi behövde mer mening med vår existens än att jaga, äta, dö. Vi behövde berättelser, vi behövde musik och dans. Vi behövde måla och vi behövde beskriva. Idag tycks den mänskliga tillvaron i västvärlden istället domineras av produktion och konsumtion. Samtidigt som känslan av livets meningslöshet sprider sig likt en pest över våra sinnen. I ett alltmer polariserat samhällsklimat finner jag mig själv tänka att kulturen är en av de få områdena som vi har kvar där vi får ha två tankar samtidigt. Där vi kan ställa frågor utan att ha svaren. Där tanken får utvecklas, nötas och blötas. Där sinnena får uppleva komplexitet. “Det outforskade livet är inte värt att levas.” Skulle Sokrates ha sagt. Att ge 1% till kulturen är att signalera att vi vill mer med våran mänskliga tillvaro än att jobba, äta, dö. Människan behöver också få reflektera, utforska och känna. Hur mycket är det värt? Jag skulle hävda allt.”