1% till Kulturen – Anette Mattson

Anette Mattson, VD Film Capital Stockholm

“Filmen når människor i nuet & där de befinner sig; i mobilen, på datorn, i staden. Filmen har en unik egenskap att kunna förmedla känslor och ge inblick i andra verkligheter eller overkligheter för den delen. I en värld där bubblor av egenskapade sanningar blir allt vanligare och där klyftorna mellan människor ökar måste vi värna om kulturen. För att inkludera de unga är det rörliga bildmediet oslagbart. Vi behöver låta minst 1% av statsbudgeten gå till kulturen där det rörliga bildmediet skall ha en betydande plats.”

Foto: Claudia Fried