1% till Kulturen – Amy Fee

Amy Fee, verksamhetsledare Danscentrum Riks

“Sverige har beslutat att samhället behöver konst och kultur, i hela landet. Därför avsätter såväl riksdagen som regioner och kommuner skattemedel som en investering i medborgarna. 1% till kulturen skulle göra skillnad.
Trots detta är det framför allt den fria kultursektorn, inom alla discipliner, som skapar mycket av den konst som möter medborgarna. Inom danskonsten är detta extra påtagligt. Det är en inkluderande och tillgänglig konstform som tilltalar en stor mängd av befolkningen, både unga och vuxna, som publik och som utövare. Samtidigt saknas grundläggande infrastruktur för de fria koreograferna att bedriva sin verksamhet. För att kunna nå en regelbundenhet i kommunikation med publik, arrangörer och t.ex. skolor så behövs kontinuitet i resurser och lokaler där konstformen skapas och presenteras, samt stöd till de arrangörer som presenterar dans.

Danscentrum driver tillsammans med Teatercentrum och Teaterförbundet för scen och film det gemensamma uppropet för den fria scenkonsten. Behovet av en fördubbling av anslagen till den fria scenkonsten är en av de viktigare frågorna. Det offentliga stödet till den fria danssektorns produktion behöver höjas. Danskonstnärernas möjligheter att bedriva ett långsiktigt och resurseffektivt arbete är beroende av en markant utökning av fleråriga verksamhetsstöd, utan att minska på projektbidragen. Danskonsten behöver infrastruktur, koreograferna behöver långsiktighet och publiken i hela landet förtjänar möjligheten att möta den fantastiska mångsidiga dans som skapats och kommer att skapas.”