1% till Kulturen – Aleksa Lundberg

Aleksa Lundberg, skådespelare och journalist

“Kultur kan vara många saker. Ett sätt att leva eller fungera på, scenkonst, film, teater, ljud, bild och så vidare. Kulturen är inte alltid greppbar eller specifik. Om en jämför med politikens och nyhetsjournalistikens ofta fasta strukturer —så kan kulturens dito beskrivas som formbara, suddiga, flertydiga och i vissa fall motsägelsefulla.

Därför kan kulturen också vara svår att värdera efter traditionella, fasta ekonomiska ramar. Värdet av kultur i alla dess former kan aldrig förstås utifrån kommersens regler, där högt publiktryck tillåts agera skiljelinje mellan ”vinnare” och ”förlorare”. En sådan kultur kommer aldrig kunna vara något annat än konformativ och i händerna på rådande samhällstrender eller godtyckliga nycker. Det i sig kan vara en kvalitet, men kultur i sin breda bemärkelse är det inte.

För att kulturen ska kunna slå rot och blomstra i all sin prakt behövs offentlig finansiering. Det smala, experimentella, ogreppbara, provocerande, äckliga eller nattsvarta står sällan på egna ben från dag ett, men det betyder inte att dessa variabler av mänskligt liv är onödiga. Möjligtvis oönskade, men det är en helt annan sak. De finns och förtjänar att utforskas —om än tack vare konstgjord andning.”

Foto: Casia Bromberg