1% till Kulturen – Albin Wiberg

Albin Wiberg, konstnär, skribent, projektledare för Blackstad in residence samt BANK! Västervik Street Art Festival

“Vad fan får jag för pengarna? Frågan är högst relevant, i dag mer än på länge. Vi håller fullt medvetet på att rasera så mycket av det som byggts upp under efterkirgstiden i form av samförstånd, solidaritet, gemenskap och humanitär framåtanda att det gör ont bara man tänker på det. Och vad ersätter vi det med? Jo, segregation, utanförskap, fientlighet, avståndstagande. Närmande mot fjärmande, progression mot regression. Man försöker få oss att tro att nationalism, militär upprustning och polisiär doping är lösningen på problemen –  till ett mycket högt pris både socialt och ekonomiskt dessutom. Det allra djupast tragiska är att folket i land efter land köpt grisen, av ren lättja.
Är en omfattande satsning på kulturen lösningen på problemet? Ja, det är det faktiskt. För inget öppnar ögon, bygger broar, skapar mening och berikar som kultur. Och inget ger så mycket tillbaka per satsad krona.
I dagsläget handlar skattefinansierade kultursatsningar i allt för stor utsträckning om en slags alibiverksamhet, som konserverar snarare än utvecklar och engagerar. Den fria kulturen måste få större spelrum, ökade anslag och verka där den gör som allra störst nytta, i spelrummet mellan viktigt och oviktigt, pretentiöst och opretentiöst, men alltid tankeväckande, alltid ifrågasättande, alltid fritt från politiska pekpinnar. Kompetensen finns redan där, och viljan, och jag tror bergfast att även framtiden finns där.
En procent är en bra början, men lek med tanken på vad kulturen skulle kunna åstadkomma med samma anslag som t ex försvaret, och vad det skulle generera i form av välmående, inkluderande, kreativitet, integration, innovation samt kulturell och ekonomisk tillväxt. Ge det en mandatperiod, det har vi råd med. Så får vi se vad fan vi får för pengarna.”