1% till Kulturen – Eric Sjöström

Eric Sjöström, styrelseordförande, Stiftelsen El Sistema Sverige

“Att det finns orättvisa och snedfördelning inom kulturens värld är uppenbart. Det finns de som utövar och tar tar del av kulturutbudet och så finns det de finns som står utanför. Beroende på vanor, geografi, uppväxtförhållanden, ekonomi och en mängd andra faktorer tar vi olika del av utbudet på muséer, teatrar, bibliotek och konserthus.

Tillgången till berättelser, musik och bilder kan inte överskattas. Genom att vi människor växer med gemensamma nämnare, referenser och samlingspunkter som vidgar våra perspektiv får vi ett inkluderande och därmed starkare samhälle.

Samhället har ett stort ansvar för allas möjlighet att får uttrycka sig själva och att känna igen sig i berättelser och bilder. Då behövs det skjutas till mer pengar. Besparingskrav och nedskärningar inom kulturområdet blir ett slag inte bara mot enskilda, utan mot samhället i stort.

Sverige har nu chans att bli en stark förebild vad gäller synen på kultur. Att staten investerar åtminstone 1% av budgeten i kulturområdet skulle vara en ren investering i konsten att vara människa. Den investeringen gör skillnad.”

Foto: Lisa Thanner