← Alla program

tisdag
3 juli
13:00-14:00

PLATS:
Länsteatern på Gotland, Bredgatan 10

ARRANGÖR:
Kulturrådet

← Tillbaka

Sveriges kulturpolitik – förebild eller avskräckande exempel?

Under våren har det rasat en kulturpolitisk debatt i svenska medier om statlig styrning och om gränsen mellan rättvisa, kvalitet och konstnärlig frihet. Kultursverige påstås av vissa ha en tydligare styrning än sina nordiska grannländer, är det verkligen så? Handlar det om opassande pekpinnar från staten eller om relevanta grundkrav för projekt som får skattepengar?

2018 är Sverige ordförande i Nordiska ministerrådet. Kulturrådets generaldirektör Staffan Forssell har bjudit in sina nordiska och baltiska kollegor till ett samtal om grunderna för konstnärlig frihet och för att undersöka likheter och skillnader i debatten i Norden.

Samtalet förs på engelska.

Medverkande:
Staffan Forssell, generaldirektör, Kulturrådet
Paula Tuovinen, direktör, Centret för konstfrämjande Finland
Daina Urbanavičienė, ordförande, Kulturrådet Litauen
Ola Kellgren, direktör, Kulturkontakt Nord
Anette Østerby, enhetschef, Slotts- och kulturstyrelsen Danmark
Kristin Danielsen, direktör, Kulturrådet Norge

Moderator: Benny Marcel, direktör, Nordisk kulturfond

 

Swedish cultural policy – exemplary model or cautionary tale?

Debate has been raging in the Swedish media this spring about central government control of cultural policy and about the boundaries of fairness, quality and artistic freedom. The Swedish cultural sector, some commentators claim, is more obviously controlled than those of our Nordic neighbours. Is this really the case? Are we talking about inappropriate directions from government or relevant basic requirements for taxpayer-funded projects?

During Sweden’s presidency of the Nordic Council of Ministers in 2018, Staffan Forssell, director general of the Swedish Arts Council, has invited his Nordic and Baltic colleagues to join him in conversation about the basis of artistic freedom and to examine similarities and differences in the debate across the Nordic region.

The discussion will be in English.

Participants:
Staffan Forssell, director general, Swedish Arts Council
Paula Tuovinen, director, Arts Promotion Centre, Finland
Daina Urbanavičienė, chair, Lithuanian Council for Culture
Ola Kellgren, director, Nordic Culture Point
Anette Østerby, head of division, Agency for Culture and Palaces, Denmark
Kristin Danielsen, director, Arts Council Norway

Moderator: Benny Marcel, director, The Nordic Culture Fund

 

DELA: