← Alla program

måndag
2 juli
14:00-14:45

PLATS:
TCO-landet, Strandgatan 19

ARRANGÖR:
Svensk Scenkonst och Teaterförbundet för scen och film

← Tillbaka

Samarbete mot sexuella trakasserier inom scenkonsten

Teaterförbundet för scen och film och Svensk Scenkonst har en lång erfarenhet av partsgemensamt arbete i olika frågor. Det var därför naturligt att samarbeta även i denna fråga och bland annat tillsattes gemensamt en kommission som hade till uppgift att göra en genomlysning av branschen och föreslå åtgärder för att få arbetsplatser fria från alla former trakasserier. Med avstamp i #metoo-arbetet, hur arbetar vi partsgemensamt? När är det lämpligt att arbeta partsgemensamt? Hur håller vi håller vi #metoo levande?

Medverkande:
Carin Khakee, sekreterare, Kommissionen mot sexuella trakasserier inom scenkonsten
Mika Romanus, förbundsdirektör, Teaterförbundet för scen och film
Mikael Brännvall, VD, Svensk Scenkonst

 

DELA: