← Alla program

onsdag
4 juli
10:00-11:15

PLATS:
Länsstyrelsens övre trädgård, Strandgatan 1

ARRANGÖR:
Kulturrådet, Konstnärsnämnden, Kungliga biblioteket, Nämnden för hemslöjdsfrågor, Riksteatern, Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet och Svenska Filminstitutet

← Tillbaka

Rättvist fördelad kultur – gränser inom och mellan länder

Samhällsklyftorna syns i tillgången till kultur. En stor del av pengarna samlas i storstadsregionerna trots en uttalad målsättning att kulturen ska finnas för alla. Myndigheterna i Samverkansrådet arbetar på olika sätt för kultur i hela landet och genom Kultursamverkansmodellen har regionernas nationella inflytande ökat. Hur kommer vi bort från centraliseringen? Hur påverkas villkoren av en allt mer globaliserad och digitaliserad värld? Och på vilket sätt kan regioner och mindre kommuner ha nytta av att satsa på internationella relationer?

Välkommen på ett panelsamtal med Sir Nicholas Serota, Kulturdepartementets statssekreterare Per Olsson Fridh och Västra Götalandsregionens kulturchef Katti Hoflin, lett av Ellen Wettmark från Kulturrådet.

Om Sir Nicholas Serota

Hur har England blivit ett centrum för samtida konst och kultur under de senaste 40 åren? Sir Nicholas Serota är en veteran inom kulturpolitiken som ofta nämns som förebild långt utanför landets gränser. Under Samverkansrådets seminarium svarar han på hur och varför Englands kulturliv har utvecklats till en av de mest intressanta platserna för samtida konst och kultur.

Med outtröttlig tilltro till kulturens betydelse har Sir Nicholas Serota visat på en utpräglad visionär handlingskraft som redan har skrivits in i historien. Han har bland annat byggt upp Tate Modern och omvandlat det till världens mest besökta museum med fem miljoner besökare per år, med filialer utanför London. Numera är han ordförande i Arts Council England med uppdraget att främja kultur i hela landet.

Samtalet förs på engelska.

 

DELA: