← Alla program

onsdag
4 juli
10:15-11:15

PLATS:
Bildstenshallen, Gotlands Museum, Strandgatan 14

ARRANGÖR:
Sveriges Museer och Gotlands Museum

← Tillbaka

Museernas roll i kulturturism och hållbar besöksnäring

I besöksnäringsutredningen ”Ett land att besöka” betonas besöksanledningen kulturturism tillsammans med naturturism och måltidsturism som viktiga områden för utveckling av besöksnäringen. Museerna skrivs också fram som centrala aktörer inom besöksnäring och kulturturism. Hur ska museernas roll inom besöksnäringen se ut i framtiden? Hur kan museerna bidra till att utveckla en destination? Hur kan museerna bidra till att göra besöken och kulturturismen långsiktigt hållbara? Vart går gränsen för hur många besökare och turister en destination kan ta emot? Hur kan samverkan mellan transporter, boenden och besöksanledningar förbättras och vad kan museerna bidra med?

Medverkande:
Lena Carlsson, stf generaldirektör, Tillväxtverket
Linn Uggerud, projektledare, Svensk Turism
Ulrika Persson-Fischier, Hållbara besök, Uppsala universitet
John Brattmyr, chef, Skansen
Mats Persson, generalsekreterare, Sveriges Museer

Moderator: Susanne Thedéen, museichef, Gotlands Museum

DELA: