← Alla program

tisdag
3 juli
14:15-15:00

PLATS:
Länsteatern på Gotland, Bredgatan 10

ARRANGÖR:
Kulturrådet

← Tillbaka

Kulturklyftan och samhällsbygget

Kultur är viktigt, inte bara som personlig upplevelse utan också ur ett större samhällsperspektiv. Kultur och konst frigör människor, men de som inte nås av kultur – förblir de ofria? För två år sedan var Kulturrådet  och Samverkansrådet på plats i Almedalen och pratade om Kulturklyftan – det faktum att Sverige har en av världens mest konst- och kulturaktiva befolkning men ändå är det välutbildade storstadsbor som i störst utsträckning tar del av den offentligt finansierade kulturen. Hur långt har vi kommit på två år? Hur jobbar Kulturrådet framåt med breddat deltagande och hur syns det arbetet i satsningarna Kreativa platser, Kulturskolecentrum och Stärkta bibliotek? Panelsamtal om delaktighet och kulturens möjligheter.

Medverkande:
Bongi MacDermott, enhetschef, Kommunikation och omvärld
Jenny Löfström Ellverson, verksamhetsansvarig, Kulturskolecentrum
Viktoria Nguema, handläggare, Kreativa platser

Moderator: Simon Strömberg, Kulturrådet

 

DELA: