← Alla program

måndag
2 juli
13:30-14:30

PLATS:
Länsteatern på Gotland, Bredgatan 10

ARRANGÖR:
Region Gävleborg

← Tillbaka

Kulturarvet – Nyckeln till framtiden

Europaåret för kulturarv 2018 går in i andra halvlek. Ett år då Gävleborg exploderat av kulturarvsverksamhet. Sällan har en region så samlat sett kraften i kulturarvet och hittat så många vägar för att tillgängliggöra det. Följ med på resan kring Kulturarvsåret. Hur använder vi temaåret inför framtiden regionalt, nationellt och internationellt? Och få svaret på hur Världsarvet blev ”open source”, hur spelmanslaget blev virtuellt och på hur vårt gemensamma kulturarv är nyckeln till framtiden. Initiativtagare och möjliggörare på alla nivåer berättar.

Medverkande:
Lena Landström, projektledare, Kulturarvsåret – Nyckeln till framtiden
Ann-Louice Dahlgren, nationell samordnare för Europaåret för Kulturarv 2018, Riksantikvarieämbetet
Alf Norberg, ordförande, Kultur- och kompetensnämnden, Region Gävleborg
Josephine Rydberg, crossmediakonsulent, Region Gävleborg
Ingela Broström, avdelningschef/byggnads­antikvarie, Länsmuseet Gävleborg
Ann Nilsén, intendent/museipedagog, Länsmuseet Gävleborg
Lars Amréus, riksantikvarie, Riksantikvarieämbetet

Moderator: Henrik Harrysson, filmkonsulent, Region Gävleborg

 

DELA: