← Alla program

onsdag
4 juli
09:00-10:00

PLATS:
Länsstyrelsens övre trädgård, Strandgatan 1

ARRANGÖR:
Kulturrådet, Konstnärsnämnden, Kungliga biblioteket, Nämnden för hemslöjdsfrågor, Riksteatern, Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet och Svenska Filminstitutet

← Tillbaka

Kaffe med kulturen!

Välkommen att träffa representanter från alla myndigheter som ingår Samverkansrådet. Kom på kaffe och smörgås i Länsstyrelsens trädgård och inled diskussioner med Samverkansrådets parter: Kulturrådet, Konstnärsnämnden, Kungliga biblioteket, Nämnden för hemslöjdsfrågor, Riksteatern, Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet, Svenska Filminstitutet och Länsstyrelserna genom Länsstyrelsen i Hallands län.

På plats finns myndighetschefer och andra representanter vid ståbord i trädgården. Alla redo för samtal om kulturpolitik, samverkan, delaktighet… Kom och sätt din agenda!

Samverkansrådet sjösattes 2011 när Kultursamverkansmodellen infördes. Det är den modell staten genomförde för att skapa ett ökat utrymme för regionala prioriteringar. Förändringen av den regionala kulturpolitiken förutsätter ett närmare samarbete mellan de olika myndigheter och organisationer som har ekonomi och/eller starka intressen i kultursamverkansmodellen. Den lösning regeringen valde var att inrätta ett Samverkansråd med parter från nio olika kulturmyndigheter.

 

DELA: