← Alla program

onsdag
4 juli
11:30-12:30

PLATS:
Fornsalen, Gotlands Museum, Strandgatan 14

ARRANGÖR:
Arkivutredningen

← Tillbaka

Hur tar vi hand om samhällets information?

Hur kan vi säkerställa samhällets tillgång till allmänna handlingar och till vårt kulturarv både nu och i framtidens digitala samhälle? Vi presenterar Arkivutredningen och debatterar frågan om varför en stark arkivsektor ytterst är en demokratifråga.

Övergången från analog till digital informationshantering ställer arkivsektorn inför stora utmaningar. Nya förväntningar på information och upplevelser skapas och nya relationer mellan producenter och användare uppstår. Den gällande lagstiftningen återspeglar ett synsätt där arkiven är slutstation för informationen men i en digital miljö är det inte givet vad som är en handling eller vem som är arkivbildare. Digitaliseringen leder också till en sammansmältning av arkiv, bibliotek och museer. Vad får det för konsekvenser för arkivverksamheten och olika arkivinstitutioner?

Medverkande:
Per Olsson Fridh, inledningstalare, statssekreterare, Kulturdepartementet
Lars Ilshammar, särskild utredare, Arkivutredningen, biträdande riksbibliotekarie, Kungliga biblioteket
Karin Åström Iko, riksarkivarie, Riksarkivet
Lars Amréus, riksantikvarie, Riksantikvarieämbetet
Peter Krantz, strateg på avdelningen för digitalisering – SKL, ledamot i Arkivutredningens expertgrupp

Moderator: Loth Hammar, Arkivutredningen

 

DELA: