← Alla program

måndag
2 juli
14:00-15:00

PLATS:
Riksteaterns trädgård, Tranhusgatan 23A

ARRANGÖR:
Riksteatern

← Tillbaka

Är kulturen valårets mest underskattade fråga?

Konst och kultur är själva grundfundamentet för en fungerande demokrati. Trots en samtid där hotet mot vårt öppna samhälle är påtagligt är det få partier som lyfter kulturfrågorna. Varför är kulturpolitiken en ointressant fråga? Vad måste till för få fler politiker att prioritera kulturfrågor?

Medverkande:
Alice Bah Kuhnke (mp), kultur- och demokratiminister
Olof Lavesson (m), ordförande, Riksdagens kulturutskott
Karin Olsson, kulturchef, Expressen
Henrik Torehammar, programledare, Sveriges Radio

Moderator: Matilda Westerman

DELA: