Kultur i Almedalen samlar det viktigaste som händer, berör och debatteras inom kulturområdet under Almedalsveckan inför valet 2018.

Om oss

Kultur i Almedalen kommer att för tionde året i rad vara en arena för frågor som berör kulturens betydelse i samhället ur olika perspektiv.

Bakom Kultur i Almedalen 2018 står arrangörerna Länsteatern på Gotland och produktions- och kommunikationskontoret Bohm Bohm Room.

I år samlas över ett 40-tal aktörer som anordnar seminarier, föreställningar, upprop, paneler och samtal kring kultur, kulturpolitik, det fria ordet, konst och områden där kulturen har betydelse.

Årets program innehåller programpunkter av följande organisationer:

ABF, Arbetets museum, Arenagruppen, Arkivutredningen, Berwaldhallen, Bohm Bohm Room, FATTA, Film Capital Stockholm, Film på Gotland, Folkets Hus och Parker, Folk och Kultur, Föreningen Svenska Tonsättare, Gotlands Museum, Gotlandsmusiken, Journalistförbundet, KLYS – Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd, Konstnärsnämnden, Kristna Fredsrörelsen, Kungliga biblioteket, Kulturrådet, Kulturskolerådet, Leopard förlag, Länsmuseernas Samarbetsråd, Länsteatrarna i Sverige, Länsteatern på Gotland, Länsstyrelsen på Gotland, Natur & Kultur, Nämnden för hemslöjdsfrågor, Region Gävleborg, Region Jönköpings län, Regional Musik i Sverige, Region Skåne, Right Livelihood-stiftelsen, Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet, Riksförbundet unga musikanter, Riksteatern, Svenska Filminstitutet, Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, Svensk Scenkonst, Sveriges folkhögskolor, Sveriges Museer, Sveriges Radio, Statens medieråd, Teaterförbundet för scen och film, Tekniska museet, Unga tankar om musik, Ung i kör, Ung teaterscen och Västra Götalandsregionen.

För uppdateringar och nyheter, följ oss på twitter via #kultalm18 och #kulturialmedalen samt på Instagram och Facebook.