Kultur i
Almedalen
2017

onsdag

3 juli
18.00-20.00

Arrangör:

Länsteatrarna i Sverige
Regional Musik i Sverige
Länsmuseernas Samarbetsråd

Plats:

Novgorodgränd 1

Kultursalong – Folk och Kulturs samtal om kulturpolitik

På vilket sätt bidrar kulturlivet till samhällsbygget? Är konst och kultur en kostnad eller en samhällelig resurs? I många sammanhang visar det sig att satsningar på kulturella verksamheter får positiva effekter också på andra samhällsområden. Vi lever också i en tid då populismen växer sig stark, runt om i världen. Förutsättningarna för att bedriva kulturpolitik, att inför väljarna argumentera för att gemensamma medel ska gå till konst och kulturverksamhet, har förändrats. Samtidigt som detta sker diskuteras i dag en rad politiska frågor – sociala och ekonomiska konflikter – i kulturella termer. I grunden politiska frågor beskrivs som kulturella. Sammantaget innebär dessa skilda utvecklingstendenser att kulturpolitiken växer i omfattning och rycker in mot politikens centrum. Det är en ny situation.

Den 7-10 februari 2018 genomförs det kulturpolitiska konventet Folk och Kultur i Eskilstuna. Syftet är att lyfta in de kulturpolitiska frågorna i valrörelsen. Många framträdande beslutsfattare förväntas närvara. För att förbereda samtalen inför konventet, och en förhoppningsvis levande diskussion under valrörelsen, bjuder Folk och Kultur in till ett informellt kulturpolitiskt samtal i Almedalen.

 

Medverkande:

Marika Lagercrantz, skådespelare och ordförande KLYS

David Karlsson, kulturskribent Nätverkstan

Nina Björby, ordförande Regional Musik i Sverige

Åsa Kratz, ordförande Länsteatrarna i Sverige

 

Dela:

Bilder:

Kultur i
Almedalen
2017

Kontakt

Bohm Bohm Room AB
Blekingegatan 14
118 56 Stockholm

Emelie Bergbohm, projektledare
emelie@bohmbohmroom.com
073-0696778

Annie Kay Dahlström, koordinator
annie@bohmbohmroom.com